Privacybeleid Stralen Yoga Centrum

Enkel en alleen ten behoeve van het uitvoeren van haar verplichtingen verzamelt Stralen persoonsgegevens van Deelnemer. Onder persoonsgegevens vallen de persoonlijke gegevens zoals: naam, emailadres, aankoopgeschiedenis van leskaarten, data waarop lessen gevolgd zijn en data waarop de Deelnemer staat ingeschreven voor lessen. Al deze persoonlijke gegevens voert de Deelnemer zelf in op het platform Momoyoga waar stralen gebruik van maakt. Deelnemer kan op dit platform ook adres, telefoonnummer, leeftijd, profielfoto invoeren, maar dit is niet verplicht. Na afloop van de overeenkomst dient Deelnemer zichzelf uit te schrijven uit Momoyoga.

Indien deelnemer ervoor kiest om een review achter te laten in het gastenboek, kan Stralen deze review (onder naam van de Deelnemer) publiceren op de website, mits Deelnemer verzoekt om de review anoniem te houden of helemaal niet te publiceren. Deelnemer mag te allen tijde verzoeken om de review te verwijderen. Stralen zal hier gehoor aan geven.

Bij zwangerschap, ziekte of lichamelijke/geestelijke klachten mag deelnemer de docent voor de les hierover informeren. Dit is geen verplichting. Deze gegevens worden door Stralen ook niet opgeslagen of verwerkt.

Het emailadres van de deelnemer wordt gebruikt voor: algemene correspondentie, het informeren over lesuitval, het versturen van e-mail nieuwsbrieven (maximaal 12 per jaar). Als Deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden (waar deze privacy verklaring een onderdeel van is), is Stralen gerechtigd deze nieuwsbrieven te versturen. Na afloop van de overeenkomst (als geen geldige strippenkaart of les meer in bezit is van Deelnemer), geeft deelnemer zelf aan als hij nieuwsbrieven van Stralen niet meer wil ontvangen.

Meldt een deelnemer zich af voor de nieuwsbrief, terwijl nog wel gebruik gemaakt wordt van de diensten van Stralen, dan kan Deelnemer belangrijke informatie missen. Stralen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van het missen van belangrijke informatie die vermeld stond in de nieuwsbrief.

Voor reserveringen en betalen van lessen/producten maakt Stralen gebruik van derden; het reserveringsplatform Momoyoga,  Mollie Payments en Sumup (mobiele pindienst). Stralen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onzorgvuldig gebruik door derden van persoonsgegevens van Deelnemer.

Stralen hanteert geheimhouding van aan haar toevertrouwde persoonsgegevens door Deelnemer.

Stralen gaat zorgvuldig om met de opslag van persoonsgegevens van Deelnemer voor zover dit van Stralen verwacht mag worden. 

Indien, ondanks standaard veiligheidsmaatregelen, een datalek ontstaat, zal Stralen dit zowel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens als bij Deelnemer.

Deelnemer heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens. Dit kan eenvoudig via de eigen inlogcode op Momoyoga. Behalve de gegevens die Deelnemer zelf op Momoyoga invoert (en zelf kan inzien) en emailcorrespondentie, bewaart Stralen geen verdere persoonsgegevens.

Na beĆ«indiging van de overeenkomst kan Deelnemer Stralen verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Deelnemer kan ook zelf de gegevens uit Momoyoga verwijderen. Stralen geeft gehoor aan verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens, mits wettelijke bepalingen Stralen verplichten tot het bewaren van persoonsgegevens voor een minimale duur. 

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens door Stralen kan Deelnemer desgewenst kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Privacybeleid m.b.t. deze website


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. 


In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geĆ«igende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 


Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.