Als je goed in je vel zit, ga je stralen!


Stralende deelnemers!

Dat is waar Stralen Yoga Centrum in de lessen naar streeft!
Door middel van verschillende soorten yoga lessen kun je bij Stralen o.a. werken aan:

Verbeterde lichaamshouding;
Verhoogd lichaamsbewustzijn;
Een energiek, gezond, lenig en sterk lichaam;
Ontspannen lichaam en rustige geest;
Gezonde ademhaling;
Goede nachtrust;
Inzicht in gedrags- en gedachtenpatronen.

Daarvoor bieden we laagdrempelige

 groepslessen en workshops aan.

Onze waarden

Het gaat niet om uiterlijke schijn, mooie looks of over presteren. Je zult ook geen wazige verhalen horen. Waar gaat het dan wel om?

Gedegen lessen: lid van Vereniging Yogadocenten Nederland
Persoonlijke aandacht: je wordt 'gezien'
We waarderen de verschillen: doe mee op basis van eigen kunnen en willen
Ruimte voor samenzijn: na de les drinken we thee
We staan open voor wat komen gaat: het is nooit hetzelfde
Flexibiliteit: kies zelf wanneer je wilt komen en kies een voor jou passende les
Eerlijk: je betaalt alleen voor lessen die je echt volgt
Dankbaarheid: je aanwezigheid in de les wordt gewaardeerd, elke dag weer!
Maatschappelijk betrokken: elk jaar zijn er benefietlessen


Onze docent

Ik ben in 1970 geboren in Limburg en groeide daar op. In 1989 verhuisde ik naar Eindhoven om daar te studeren aan de Technische universiteit. Hier leerde ik mijn man Jeffrey kennen. Samen doen we ons best om onze twee puberdochters met liefde op te voeden. Sinds 2000 wonen we in Drongelen. Ik werk al 20 jaar als consultant/trainer bij een adviesbureau in Den Bosch.

Vanaf 2005 doe ik zelf aan yoga. Dat beviel mij zo goed dat ik besloot een opleiding tot yogadocent te gaan volgen. De hobby groeide uit en inmiddels geniet ik ervan om de kennis en ervaring op structurele basis uit te dragen.

Bijscholingen op het gebied van yoga zijn voor mij een feestje. Het is heerlijk om steeds weer nieuwe inzichten te vergaren en dat te verwerken in mijn lessen. De lessen zijn dan ook nooit hetzelfde.

Ik ben zeer dankbaar dat er zoveel deelnemers zijn die (sommigen al vanaf de start van Stralen) lessen bij me volgen en dat we samen een veilige en gezellige sfeer hebben kunnen creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn.

Onze Leslocatie

Stralen Yoga Centrum beschikt sinds maart 2019 over een eigen leslocatie in Drongelen. De sfeervolle ruimt, heeft een rustige uitstraling en is van alle gemakken voorzien. We werken met kleine groepen (van 8 tot 10 deelnemers).

Klankschaalconcerten. 


De klankschaalconcerten van Joanneke de Rooij van The Sound of Balance zijn alweer achter de rug. Wat hebben we genoten van de heerlijke klanken! 

We hebben veel positieve reacties van jullie mogen ontvangen. Voor herhaling vatbaar dus!

Dankjewel Joanneke!

Yoga voor Altena 2020

Ook dit jaar gaan we weer yoga beoefenen voor het goede doel. Van 17 t/m 20 maart staan alle lessen in het teken van Yoga voor Altena. De yogalessen zijn op die dagen gratis, maar er wordt van je verwacht dat je minimaal het lesgeld fysiek doneert in de donatiepot. Die donatie doet Stralen dan feitelijk. Het staat je vrij om daar bovenop zelf ook nog een donatie te doen voor het goede doel. Afgelopen weken konden jullie aangeven voor welke goede doelen jullie graag aan de slag zouden willen. Onderstaand kun je lezen welke goede doelen allemaal meedingen. Tot 11 januari kun jij nog een goed doel aandragen. Daarna zul je als deelnemer aan de yogalessen uitgenodigd worden om jouw stem uit te brengen. Iedereen die actief lessen volgt bij Stralen, mag zijn voorkeur aangeven. De winnaar maken we in februari bekend! 

Inloophuis Altena (www.inloophuisaltena.nl)

Mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten, willen soms een plek waar ze even zichzelf kunnen zijn. Los van alle medische ballast. Een luisterend oor is belangrijk en ook een plek waar met gelijkgestemden contact kan worden gelegd. De gastvrouwen en gastheren hebben alle tijd en aandacht voor hun gasten, die zo even de zorgen en beslommeringen rond de ziekte kanker kunnen vergeten. Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee. Een plek voor ondersteuning.


In de gemeente Altena was zo’n plek nog niet aanwezig en was men aangewezen op de inloophuizen in de omliggende regio’s Gorinchem en Waalwijk. Door de samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot de Gemeente Altena is er een nieuwe gemeente ontstaan met een zodanige omvang, dat een eigen regionaal Inloophuis op voldoende steun en deelname zou moeten kunnen rekenen.


In januari van dit jaar opent het inloophuis haar deuren in Woudrichem. Onze bijdrage zal gebruikt worden voor de aanschaf van een LED scherm dat gebruikt wordt voor presentaties of als ondersteuning van de in te richten informatiebibliotheek. Daarnaast zijn ze bezig met het ontwikkelen van trainingen voor vrijwilligers en daarvoor zou een bijdrage ook zeer welkom zijn.

Stichting Vrienden Stromenland (www.deriethorststromenland.nl)

De Stichting heeft als doel het leefklimaat voor cliënten binnen De Riethorst Stromenland te veraangenamen. Zij zetten zich in voor de locaties Aernswaert (Hank), Altenahove (Almkerk), Antonia (Almkerk), De Dotter (Hank), Goezate (Werkendam) en De Lemmenskamp (Woudrichem). 


De Stichting Vrienden Stromenland heeft een zelfstandig bestuur. Dit bestuur functioneert onafhankelijk van De Riethorst Stromenland. Uiteraard is er wel een nauwe samenwerking tussen beide organisaties. Het bestuur zamelt geld in door het organiseren van acties, het ontvangen van giften en het werven van donateurs. Met dit geld streeft de stichting ernaar om zoveel mogelijk aan de wensen van de bewoners te voldoen. 


Sinds de oprichting heeft de stichting kunnen bijdragen aan de aanschaf van: • een rolstoelbus • een geluidsinstallatie • een tv/video set • een beamer en filmscherm • een professionele poffertjespan • spelmateriaal • een mobiele keuken • duofietsen.


Een van de wensen van de stichting voor dit jaar is om verder te kunnen investeren in zorgtechnologie. Zora, de zorgrobot, zingt bijvoorbeeld liedjes voor ouderen en doet de vogeltjesdans en zet daarmee de ouderen weer in beweging. Deze technologie werkt heel goed, maar vraagt elk jaar ook de nodige investeringen.

 

Stichting Duyls Bos (www.duylsbos.nl)

In 1977 kocht de familie Van Mersbergen het bos aan de Duylweg te Almkerk, een weiland met populieren, gepoot in 1953.


Op 18-12-2018 is de Stichting Duyls Bos opgericht. Naast het 5-tallig bestuur zijn circa 10 vrijwilligers actief. De komende jaren staan in het teken van het in stand houden en verder ontwikkelen van het centrum Duyls Bos als natuur-historisch erfgoed.


Voor 2020 staat de aanleg van de bijen- en vlindertuin op de agenda. Met de donatie van de yogalessen zouden ze de bijen- en vlindertuin kunnen uitbreiden met een kruidentuin. Veel bloeiende kruiden zijn heel aantrekkelijk voor bijen en vlinders omdat ze vol zitten met stuifmeel en honing. Denk hierbij aan lavendel, munt, salie en rozemarijn. Op deze manier kan Duyl's Bos een nog grotere bijdrage leveren aan het welzijn van de bijen, vlinders en andere insecten. Deze nieuwe planten zouden ook ten goede komen aan de bijenvolken die in de toekomst bij het Duyls Bos komen te staan.

 

Dieren Ambulance Altena (www.dier-ambulance.nl)

Op initiatief van de vertegenwoordigsters van Stichting Amivedi en Huisdier-Service Altena is de dierenambulance Altena opgericht. Reden om dit initiatief te nemen is dat beide initiatiefnemers vanuit hun betrokkenheid bij dieren regelmatig in aanraking komen met probleemstellingen welke een dierenambulance zou kunnen oplossen.


Inmiddels beschikt de stichting over een ambulance die ze in bruikleen hebben, maar ze zijn voor de dagelijkse operatie nog steeds afhankelijk van donateurs en sponsoren. Als we voor dit doel aan de slag gaan, wordt het geld wat we samen opbrengen besteed aan onderhoud-, brandstof- en verzekeringskosten voor het operationeel houden van de ambulance.


Altenatuur; Weidevogelbescherming (www.altenatuur.nl)

De Weidevogelgroep Altena werd in 1998 in te leven geroepen omdat duidelijk werd dat de stand van de weidevogels wegens de intensieve landbouwmethodes in snel tempo achteruit ging. De groep vrijwilligers is inmiddels uitgegroeid van zes naar ruim 85 enthousiaste mensen die actief zijn met weidevogelbescherming in de uitgestrekte polders van het Land van Altena. Ieder voorjaar struinen deze dames en heren tussen half maart en eind juni een aantal keren per week de akkers af op zoek naar legsels van kievit en scholekster om ze te beschermen.


In 2011 zijn in samenwerking met de Provincie en de lokale ANV contracten afgesloten voor het zogenaamde 'collectieve weidevogelbeheer'. Grutto, wulp en tureluur kunnen hier in alle rust hun legsels uitbroeden omdat de agrariërs de weilanden in mozaïek beheer maaien waarbij het gras niet vóór 15 juni gemaaid mag worden. Ook zijn er bloemrijke gras- en kruidenranden aangelegd om akkervogels meer broedgelegenheid en schuilmogelijkheid te bieden. Veldleeuweriken, graspiepers en gele kwikstaarten worden steeds vaker gezien


Als we kiezen voor dit goede doel, zal het geld besteed worden aan cursussen voor nieuwe vrijwilligers.

 

Wil jij nog een goed doel op deze lijst plaatsen? Neem dan vóór 11 januari contact met mij op!


Kwaliteitsyoga

Kwaliteitsyoga staat voorop. 
Scholing en bijscholing zijn daarom erg belangrijk en ook een vereiste vanuit de beroepsvereniging. 
Onderstaand een greep uit behaalde diploma's en certificaten.

Yoga Asana en Therapie

Yogadocent met erkende bevoegdheid (hatha yoga asana, adem en ontspanningsleer, meditatiebegeleiding en raja yoga filosofie) 2012 - 2016 bij De Blikopener.

Critical Alignment yoga (4 level basistraining, lesgeven en therapie) 2016 - 2019 bij Gert van Leeuwen.

Bekkenboden yoga. 2015 bij Marijke Ludwig.

Zwangere in de reguliere yogales. 2016 bij Yoga & Vedanta.

Yin Yoga. 2016 bij Anat Geiger. 2019 Yin Yoga and Meditation teacher Training (100h) Stillness in Yoga

Adem en Ontspanning

Pranayama docent met erkende bevoegdheid (adem- en energiebeheersing) 2012 -2016 bij De Blikopener.

Specialisatie Adem & Ontspanning (op basis van de methode van Dixhoorn) 2017 - 2018 bij Yvonne Esser.

De kunst van het ontspannen. 2016 bij Jacques Lewensztain.

Yoga Nidra. 2016 bij Maaike Chavanu. 2019 bij Annemiek Latour

Meditatie

Meditatie docent met erkende bevoegdheid (yoga meditatie (sam-yama), zazen meditatie, kinhin meditatie, vipassana meditatie) 2012 - 2016 bij De Blikopener. 2019/2020 Yin Yoga and meditation teacher training (100h) Stillness in Yoga