Privacybeleid Stralen Yoga Centrum

Algemeen

Enkel en alleen ten behoeve van het uitvoeren van haar verplichtingen verzamelt Stralen persoonsgegevens van Deelnemer. Onder persoonsgegevens vallen de persoonlijke gegevens zoals: naam, e-mailadres, aankoopgeschiedenis van leskaarten, data waarop lessen gevolgd zijn en data waarop de Deelnemer staat ingeschreven voor lessen. Al deze persoonlijke gegevens voert de Deelnemer zelf in op het platform Momoyoga waar Stralen gebruik van maakt. Deelnemer kan op dit platform ook adres, telefoonnummer, leeftijd, profielfoto invoeren, maar dit is niet verplicht. Na afloop van de overeenkomst dient Deelnemer zichzelf uit te schrijven uit Momoyoga.

Stralen gebruikt e-mailadressen om de deelnemer te informeren over de les (zoals bijvoorbeeld lesuitval of wijziging van lestijden, informatie van benodigde wachtwoorden voor online lessen en informatie over het gebruik van yoga props in de les e.d.). Daarnaast worden e-mailadressen gebruikt voor het versturen van aangevraagde video's van lessen. (e-mailadressen worden ook gebruikt voor het versturen van periodieke nieuwsbrieven. Lees hiervoor onder het kopje: nieuwsbrieven)

Adresgegevens (indien deelnemer die zelf ingevuld heeft in Momoyoga) kunnen incidenteel gebruikt worden voor fysieke acties (zoals bijvoorbeeld het fysiek rondsturen van kleine attenties bij verjaardagen of speciale gelegenheden. Recentelijk zijn deze ook gebruikt voor het rondbrengen van geleende of gekochte yoga props).
 

Nieuwsbrieven

Als Deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden (waar deze privacyverklaring een onderdeel van is), is Stralen gerechtigd om periodieke nieuwsbrieven te versturen (ongeveer 12 per jaar). Voor het aanmaken en versturen van nieuwsbrieven maakt Stralen gebruik van Mailchimp. E-mailadressen van deelnemers die zich inschrijven bij Stralen worden opgenomen in Mailchimp. Wil je geen nieuwsbrieven van Stralen ontvangen dan kun je onderaan de nieuwsbrief jezelf uitschrijven voor deze service. In mailchimp sta je dan nog steeds geregistreerd, maar krijg je geen nieuwsbrieven meer. (Wil je niet geregistreerd staan in Mailchimp, stuur daarover dan een mail naar Stralen, dan worden je gegevens handmatig verwijderd uit Mailchimp.)

Na afloop van de overeenkomst (als geen geldige strippenkaart of les meer in bezit is van Deelnemer), geeft deelnemer zelf aan als hij nieuwsbrieven van Stralen niet meer wilt ontvangen.

Meldt een deelnemer zich af voor de nieuwsbrief, terwijl nog wel gebruik gemaakt wordt van de diensten van Stralen, dan kan Deelnemer belangrijke informatie missen. Stralen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van het missen van belangrijke informatie die vermeld stond in de nieuwsbrief. 

Online lessen

Sinds maart 2020 biedt stralen ook online lessen aan.
Voor de online lessen gebruikt Stralen tegenwoordig de tool: Teams
Informeer zelf naar de voorwaarden van Teams bij gebruik van deze online vergader tool.

Van online lessen worden opnamen gemaakt en opgeslagen in een persoonlijke cloud omgeving van Stralen. Deze opnamen worden gebruikt om na de les door te sturen naar de deelnemers en te plaatsen op de viseo-on-demand portal van Stralen. Daarvoor zijn de opnamen eerst bewerkt waardoor in de beschikbaar gestelde video opnamen geen beelden zichtbaar zijn van andere deelnemers (alleen de docent is in beeld). De resterende opnamen (bijvoorbeeld delen die opgenomen zijn vóór en na van de les: als je spreekt wordt jouw beeld opgenomen) zijn verwijderd. 

Video lessen

Stralen maakt sinds maart gebruik van video lessen. Sommige lessen zijn opgenomen in een lege Studio zonder online deelnemers. Hiervoor zijn geen gegevens van deelnemers gebruikt/verwerkt. Andere lessen zijn opgenomen gedurende een online les. Dat wil zeggen: zodra de les begint en het geluid van de deelnemers in Zoom uitgezet is, wordt een aparte camera aangezet die de les opneemt.
Incidenteel kan het zijn dat de docent een deelnemer tijdens de les bij de voornaam noemt of dat een deelnemer tijdens de les een vraag stelt. Dit is dan hoorbaar in de video les. Wil je dit absoluut niet, geef dit dan vóór de les duidelijk aan.

Gastenboek

Indien deelnemer ervoor kiest om een review achter te laten in het gastenboek, kan Stralen deze review (onder naam van de Deelnemer) publiceren op de website, mits Deelnemer verzoekt om de review anoniem te houden of helemaal niet te publiceren. Deelnemer mag te allen tijde verzoeken om de review te verwijderen. Stralen zal hier gehoor aan geven.

Medische informatie

Bij zwangerschap, ziekte of lichamelijke/geestelijke klachten mag deelnemer de docent voor de les hierover informeren. Dit is geen verplichting. Deze gegevens worden door Stralen ook niet opgeslagen of verwerkt.

Betalingen

Voor betalingen van lessen/producten maakt Stralen gebruik van derden; het reserveringsplatform Momoyoga en Mollie Payments. Stralen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onzorgvuldig gebruik door derden van persoonsgegevens van Deelnemer.

Rechten van Deelnemers t.a.v. privacy

Stralen hanteert geheimhouding van aan haar toevertrouwde persoonsgegevens door Deelnemer.

Stralen gaat zorgvuldig om met de opslag van persoonsgegevens van Deelnemer voor zover dit van Stralen verwacht mag worden. 

Indien, ondanks standaard veiligheidsmaatregelen, een datalek ontstaat, zal Stralen dit zowel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens als bij Deelnemer.

Deelnemer heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens. Dit kan eenvoudig via de eigen inlogcode op Momoyoga. Op verzoek zal Stralen inzichtelijk maken welke gegevens van deelnemer verwerkt worden.

Na beëindiging van de overeenkomst kan Deelnemer Stralen verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Deelnemer kan ook zelf de gegevens uit Momoyoga verwijderen. Stralen geeft gehoor aan verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens, mits wettelijke bepalingen Stralen verplichten tot het bewaren van persoonsgegevens voor een minimale duur. 

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens door Stralen kan Deelnemer desgewenst kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Privacybeleid m.b.t. deze website


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. 


In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 


Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.